Assistencia Tècnica i Legal

  • Estudi i realització de Contractes de Cessió d’us, Franquícia etc.
  • Estudi i assistència en processos de Franquícia
  • Recursos d’Alçada i Contenciós-Administratiu
  • Requeriments i actes notarials
  • Demandes judicials de defensa per violacions de drets de propietat industrial i de competència deslleial.
  • Impugnació de noms de domini